E-mail: justyna.stoklosa87@gmail.com


 

 

"Twórczość mieści się między marzeniem a rzeczywistością"

Alina Szapocznikow

 

 

 

 

 

J U S T Y N A  S T O K Ł O S A  born in Zywiec (Poland), graduate "Art Education" at the Faculty of Fine Arts, at University of Silesia in Cieszyn (Poland).  She cooperated many years with the center of art education and the promotion of young artists- club "śrubka" (branch of Cultural Center in Żywiec), where she developed her passion and later- worked with children as an art teacher. In addition to the fine arts, she is interested in film, music, literature, but most of all- TRAVEL.

Since 2011 she lives in Berlin where she collaborates with "Sprachcafe Polnisch".

 

 

J U S T Y N A   S T O K Ł O S A  urodzona w Żywcu, absolwentka Edukacji Artystycznej na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Przez lata związana z klubem "śrubka" (oddział Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu), gdzie rozwijała swoje pasje a później także prowadziła zajęcia plastyczne dla dzieci. Oprócz sztuk plastycznych interesuje się także filmem, muzyką, literaturą i przede wszystkim PODRÓŻAMI.

Od 2011 roku mieszka w Berlinie. Współpracuje ze "Sprachcafe Polnisch".